انتشار دو کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی و مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی

به گزارش کتابونه ؛ کتاب‌های اصول و مبانی مدیریت اسلامی و مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی تالیف سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران توسط انتشارات امرالد (Emerald Publishing) در انگلستان منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در این دو کتاب کوشش شده تا با مراجعه به قرآن‌کریم و سایرمنابع غنی اسلامی که نهج‌البلاغه سرآمد آنهاست، چارچوبی نوین، متناسب با نیازها و الزامات روز مدیریت عرضه شود. به همین منظور، مولّف بسیاری از منابع اسلامی‌که انتظار می‌رود مطالب مدیریتی در‌آنها یافت شود را با دقت مورد واکاوی قرار داده است.

در سرآغاز تالیف این دو مجموعه‌،‌ قرآن‌کریم با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و با فیش‌برداری‌های موضوعی‌، قریب به پانصد‌ آیه قرآنی که از نظر مولف حاوی نکات برجسته مدیریتی بوده‌، استخراج و سپس با مراجعه به تفسیر قرآن‌کریم‌که پل ارتباطی میان ذهن محقق و آیات نورانی‌کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن منشور ربّانی‌که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار داده است. همین فرآیند در خصوص بسیاری از منابع اسلامی کلیدی تکرار‌گردیده که در این میان، نهج‌البلاغه که بعد از قرآن کریم به عنوان دومین منبع اصلی نگارش‌کتاب محسوب می‌شود، بارها مورد کاوش محققانه قرار‌گرفته است.

مولّف در‌ تدوین کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی، ضمن مفهوم شناسی سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام  و تبیین فرآیند شکل­گیری و رویکردهای مدیریت اسلامی ، با عنایت به‌کارکردهای اصلی مدیریت، مباحث کتاب را در قالب هشت فصل به شرح ذیل تنظیم کرده است:

 فصل اول: مفهوم سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام

فصل دوم: فرآیند شکل گیری مدیریت اسلامی و انواع رویکردهای آن

فصل سوم: اصول برنامه ریزی در مدیریت اسلامی

فصل چهارم: تصمیم گیری و سیاستگذاری در مدیریت اسلامی

فصل پنجم: اصول سازماندهی در مدیریت اسلامی

فصل ششم: مدیریت منابع انسانی در مدیریت اسلامی

فصل هفتم: هدایت در مدیریت اسلامی

فصل هشتم: کنترل سازمانی در مدیریت اسلامی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی نیز شامل مبانی رفتار سازمانی و مباحث رفتار سازمانی در سه سطح فردی ، گروهی و سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی است که در قالب ده فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:

فصل اول: مبانی رفتار سازمانی در مدیریت اسلامی

فصل دوم: تفاوت‌های فردی: شخصیت در مدیریت اسلامی

فصل سوم: ادراک انسانی در مدیریت اسلامی

فصل چهارم: انگیزش در مدیریت اسلامی

فصل پنجم: نگرش‌های مرتبط با کار سازمان آخرت گرا

فصل ششم: ارتباطات سازمانی در مدیریت اسلامی

فصل هفتم: مدیریت تعارض سازمانی در مدیریت اسلامی

فصل هشتم: نفوذ و روابط رهبر – پیرو در سازمان‌های آخرت گرا

فصل نهم: سبک های رهبری در مدیریت اسلامی

فصل دهم: فرهنگ سازمانی و اخلاقیات در مدیریت اسلامی

این دوکتاب برای استفاده دانشجویان ، محققان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی  با قیمت ۱۰۰ دلار به رشته تحریر در آمده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

Leave a Reply