بازرگانی فرآورده های نفتی کاوش

  • تامین کلیه فرآورده های نفتی و سوختی
  • مازوت (Mazut-Fuel Oil) ایران وعراق و روسیه  ( M100 – 180 – 280 – 380)
  • نفتا (Naphtha) عراق و ترکمنستان
  • گازوئیل (Gasoil) ایران و عراق و روسیه  – D2– L-0.2-62
  • بنزین (Gasoline) ترکمنستان 92 -95 -97
  • هیدروکربن (Hydro Carbon) ایران
  • قیر (Bitumen) جی و پاسارگاد 60/70 – 85/100
  • روغن (Base Oil) ایران و عمان SN 150 – SN 350 – SN 500
  • گوگرد (Sulfur) گرانول و کلوخه
  • اوره (Urea) کرمانشاه و شازند و اکراین

تلفن : 02188998880 همراه : 09123456322
ایمیل : maadanipour@gmail.com