عاغا من مطمئنم قبل از مصاحبه داشته GTA بازی میکرده.

عاغا من مطمئنم قبل از مصاحبه داشته GTA بازی میکرده.
——
محسن رضایی در گفتگوی ویژه خبری اگر آمریکا دنبال حمله نظامی باشد در همان هفته اول هزار گروگان از آنها می گیریم و بعد برای آزادی اسرا هزاران میلیارد غرامت می گیریم و مشکل اقتصادی کشور را حل می کنیم
‫#‏محسن_رضایی‬ ‫#‏ایران‬ ‫#‏آمریکا‬ ‫#‏توافق‬ 

Leave a Reply