باید امشب لب من با لب تو جور شود تا خدا نیز به فکر افتد و مجبور شود

باید امشب لب من با لب تو جور شود
تا خدا نیز به فکر افتد و مجبور شود

آیه ای تازه بیارد که مجوز بدهد
آخرین سوره ی او، سوره ی انگور شود

نام من را بگذارند پیام آورِ مست
جبرئیلِ تو کجا هست که مامور شود

من پیمبر شده ام ، دینِ جدیدی دارم
کاش این دینِ ز گهواره تا گور شود

اُطلِبُ العشق مِنَ المهدِ الی تا به ابد
باید این جمله برای همه دستور شود

Leave a Reply