بدون نیاز به دستگاه #فکس، خط تلفن و هرگونه سخت افزار و یا نرم افزاری، تنها از طریق وب سایت امکان ارسال و یا دریافت فکس ممکن می باشد.

بدون نیاز به دستگاه #فکس، خط تلفن و هرگونه سخت افزار و یا نرم افزاری، تنها از طریق وب سایت امکان ارسال و یا دریافت فکس ممکن می باشد.

– رایگان
– شماره تلفن اختصاصی
– همیشه روشن
– اطلاع‌رسانی در قالب SMS و ایمیل
– ذخیره سازی فکس ها
– تنظیم Caller ID
– ارسال فکس های انبوه
– صرفه‌جویی در هزینه
– ارسال فکس به شماره‌های داخلی
– ارسال فکس بر اساس برنامه زمانبندی
– سازگاری با iOS و Android

در سایت http://fax.ir/?refid=kybwwUFVcn1DBfOzLYQBJOJ ثبت نام کرده و پس از ورود به محیط کاربری به قسمت ارسال -> فکس رفته و شماره موبایل خود را تایید کنید. سپس از مزایای این سرویس به صورت رایگان بهره ببرید.

Leave a Reply