بررسی ویژگی آثار بیهقی

به گزارش کتابونه؛  قاسم صحرایی ، اظهار کرد: تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، از آثار منثور تاریخی قرن پنجم هجری است. در بخش‌هایی از این کتاب، نویسنده با گزینش هدفمند برخی شعرهای شاعران پیش از خود می‌کوشد عواطف و احساسات خوانندگان را با خود همراه کند و به شیوه غیرمستقیم از برخی اقدامات نابجای مسعود غزنوی و دربار او انتقاد و به آن‌ها اعتراض کند.

او با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های نثر بیهقی، همراه ساختن تاریخ با شواهد شعری است خاطرنشان کرد: بیهقی برای آنکه بتواند مطالب موردنظر خویش را با رعایت شأن و احترام پادشاه غزنوی، با اهل فهم در میان بگذارد و نیز آن مطالب را بهتر در ذهن خواننده ثبت کند، آن‌ها را با معجون شعر در هم می‌آمیزد.

صحرایی افزود: درنتیجه بیهقی به گزینش‌های آگاهانه‌ای در شعر دست می‌زند که با تحلیل آن می‌توان به انتخاب‌ها، برداشت‌ها و استنباط‌های ویژه‌ای دست یافت.

منبع: ایسنا

انتهای پیام

Leave a Reply