برگزاری نشست سفرنامه‌پژوهی ایرانی

به گزارش کتابونه؛ کانون مطالعات بینارشته‌ای فرهنگی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با همکاری سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشور، نشست سفرنامه‌پژوهی ایرانی را سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

این نشست با نگاهی به سه کتاب برگزیده سیر تحولات سفرنامه‌نویسی در غرب، ایرانی از نگاه دیگری و ایرانی‌ترین غیر ایرانی‌ها با حضور مؤلفان و مترجمان کتاب‌ها و منتقدان برجسته از حوزه‌های جامعه‌شناسی و تاریخی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، کتاب «ایرانی‌ترین غیر ایرانی‌ها» به تألیف دکتر محمدرضا جوادی یگانه به بررسی خلقیات ایرانیان از منظر بیگانگان آشنا می‌پردازد، کتاب «سفرنامه‌نویسی»، تألیف کارل تامسون آلمانی تبار به ترجمه سعیده زادقناد نگاهی تحولات سفرنامه‌نویسی در غرب داشته و از منظر مطالعات فرهنگی حائز توجه است و کتاب «ایرانی از نگاه دیگری» تألیف دکتر حسین میرزایی و جبار رحمانی به کاوش منطق فهم ایران در سفرنامه پرداخته و از این منظر اهمیت دارد.

این نشست با حضور جمشید کیان‌فر، مصحح و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، ابراهیم توفیق، جامعه‌شناس، شهرام یوسفی‌فر، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، محمدرضا جوادی یگانه، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات راهبردی شهرداری تهران و جبار رحمانی، عضو پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سعیده زادقناد، مدیر انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام

Leave a Reply