برگزاری کارگاه داستان‌نویسی هیئت هنر

در این کارگاه که به همت گروه ادبی هیئت هنر با تدریس مهدی قزلی و به مدت دو روز برگزار شد.

مهدی قزلی ابتدا مباحث مربوط به تکنیک‌های داستان‌نویسی را تدریس کرد؛ سپس در ادامه، از حاضران خواست تا داستان بنویسند و درباره ضعف و قوت داستان‌ها با ادب‌جویان صحبت کرد.

پرداختن به واقعه کربلا و ظرفیت‌های داستانی آن، از بخش‌های دیگر این کارگاه دو روزه داستان‌نویسی بود.

گفتنی است داستان‌های تولیدشده در این کارگاه پس از بازنویسی، در نشریه هیات هنر منتشر خواهد شد.

Leave a Reply