بوی باران تازه می آید نکند باز چشمی تر باشد

بوی باران تازه می آید نکند باز بوی چشمی تر باشد


یکی ابلهی گوهری را بجست که بی آن نشد عقد پروین درست. سزاوار بازوی جمشید بود درخشانتر از ماه و خورشید بود. خری داشت آن ابله کور دل که گویی جان خر بدو متصل. شنیدم گوهر که ناید به دست بر گردن آن خر ببست. من آن گوهرم چرخ ناسازگار مرا بسته بر گردن روزگار.


تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند ترا چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته باشی آنجا که قدم برنهاده باشی گیاه از رستن، تن میزند چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشته ای


مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا


خدا تورا از من نگیرد ندیدم از تو گر چه خیری به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری بهار من گذشته شاید …


اولین بار، اولین یار آخرین فرصـــت ما بود!


سانسورچی، گاهی وقتا دلم برات میسوزه که از چه چیزایی می ترسی


ایران جائـیه که تا الان 33 ساله در “مقطع حساس کنونی” قرار داره!


بعد گردش سر پل بعد یک شاخه گل بعد رگبار غزل بعد یک بغض کبود زنگ تلخ بدرود دست ما خیس از عطر بعد بوسه سر سطر بعد تنهایی ما حسرت یک لبخند


اول میزنن هرچی حزبه به فاک فنا میدن بعد میان حزب میسازن. (حزب منتقدان دولت! حزب صدای ملت)


من از تو راه برگشتی ندارم تو از من نبض دنیا رو گرفتی تمام جاده ها رو دوره کردم تو قبلا رد پاهامو گرفتی من از تو راه برگشتی ندارم به سوی تو سرازیرم همیشه


داستانی داریما. سایت دفتر خودم رو دارم با فیلتر شکن باز میکنم رسما کسبی ما رو تخته نمودن دوستان فیلترنت چی.


دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را ما انقلاب کردیم یا انقلاب مارا یک انقلاب رنگی، کردیم به این قشنگی جوری که کس نفهمید، کی از کجا؟ کجا را یک شیخ از فرانسه، رهبر شد آسه آسه زد تو دهان دشمن، با فحشی آشکارا عکسش درون ماه و، اصلش توی جماران گفتا به غرب وحشی، برچیده شد مدارا سی سال بعد مردم، با قسط و با تورم گفتند توی روحت، بر باد دادی ما را 22 بهمن، روز شکست دشمن روزی که حلق ملت، پر شد ز سنگ خار


هیچ میدونی شیرینی بوسه هات شده تلخ ترین خاطرات زندگیم؟


ما راهپیمایی نکردیم امـــــا راهپیمایی از امروز صبح تا حالا کرد ما ر


مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت


جون مادرتون جون مادرتون سال بعد رو تو چیزای غیر اساسی جهاد کنین بیخیال اقتصاد و سیاست و … بشین. بجان خودم شما جهاد نکنین اینا اتوماتیک پیشرفت میکنن همچین که زوم میکنین روشون جوری میرینین که تا ده نسل بعدی جهاد که هیچ جنگم بکنن درست نمیشه.

Leave a Reply