ترجمه و کتاب “کاربردهای فلسفه اخلاق” به دست خوانندگان رسید

به گزارش کتابونه؛ کتاب «کاربردهای فلسفه اخلاق» نوشته آ.رام.هِیر با ترجمه کوروش الماسی در ۱۵۸ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۶ هزار تومان، دیگر کتابی است که توسط این نشر منتشر شده.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: اگر حاکم ما یک فیلسوف حکیم واقعی باشد، آنگاه از خطا مصون است. بنابراین نمی‌توان در اطاعت از وی دچار اشتباه شد. اما مسئله این است: آیا ما می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که آن حکم خالص است؟ آیا ما می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که اعداد در نسل قبلی نادرست محاسبه نشده‌اند و بنابراین فیلسوف حکیم فعلی در حال حاضر یک ستمکار ظالم نیست؟

در بخشی از مقدمه کتاب هم آمده است: مجلد حاضر دربردارنده‌ مطالعات یک فیلسوف اخلاق تحلیلی راجع به برخی مسائل فلسفه اخلاق عملی است. کتاب حاضر نشان می‌دهد کسانی که فیلسوفان اخلاق را به عدم علاقه به مسائل اخلاق عملی متهم می‌کنند خطا می‌کنند.

این کتاب، انعکاس قلمروی وسیع و دغدغه عمیق نگارنده نسبت به وقایعی است که در جامعه رخ می‌دهند. همه مسائلی که مورد بحث قرار گرفته‌اند اهمیت حیاتی دارند، این مسائل از کلیه اشخاصِ مسئول مطالبه‌ این را دارد که انتخاب خود را به شکل لفظ و گفتار دربیاورند.

Leave a Reply