توزیع انواع پوکه معدنی پوکه معدنی البرز

توزیع انواع پوکه های معدنی: پوکه معدنی دانه بندی نخودی، پوکه معدنی بادامی، پوکه معدنی عدسی، پوکه معدنی تبریز، پوکه معدنی قروه و پوکه معدنی دماوند و پوکه صنعتی لیکا به قیمت تعاونی و بلوک لیکا.

موارد استفاده از پوکه معدنی:

  • – نواع بلوک های دیواری، تیغه ای، سقفی.
  • – شیب بندی کف طبقه ساختمانی.
  • – سبک سازی پروژه های ساختمانی.
  • – عایق صوتی و حرارتی.
  • – تصفیه آب.
  • – ساخت و تولید پانل های ساختمانی.
  • – ایجاد پاسیو و آبنما.
  • – گلخانه ها و سیفی کاری.

آدرس: خیابان دماوند، مقابل خیابان اتحاد، پلاک ١٨٤، انبار پوکه البرز.

تلفن: 021٧٧٣٢٨٦٥٥-021٧٧٣٢٧٧٨١

BahramAmiri.sh@Gmail.Com