توییتر فارسی واقعا تهوع آور شده. واسه فیو استار شدن هر گهی رو‌میخورن و بدتر از همه یه عده هول بدبخت چیز لیس همیشه د… https://t.co/6ujAWvqR8k

توییتر فارسی واقعا تهوع آور شده. واسه فیو استار شدن هر گهی رو‌میخورن و بدتر از همه یه عده هول بدبخت چیز لیس همیشه د… https://t.co/6ujAWvqR8k