طنز مهران مدیری همه پسند بود مثل برره…

طنز مهران مدیری همه پسند بود مثل برره. سطح پایین جامعه با تیکه کلاماش و لهجش حال میکردن، سطح متوسطش با طنزش، سطح بالاش هم با تیکه های اعتراضی ظریفش. ولی این بار …

‫#‏طنز‬ ‫#‏مهران_مدیری‬ ‫#‏درحاشیه‬

Leave a Reply