خوانشی تازه از اندیشه اسپینوزا

به گزارش کتابونه؛ اندیشه اسپینوزا و فلسفه‌ او که به رستگاری از راه شناخت خداوند معتقد است برای بسیاری از فیلسوفان، دست‌مایه تفکر و پژوهش یا بحث سوال بوده است. اسپینوزا با تکیه بر آموزه‌های عهد عتیق و تلمود و با کنار گذاشتن آموزش‌های روحانیون و خاخام‌های یهودی، در کتاب «اخلاق» فلسفه‌اش را بر پیوستگی جهان پایه‌ریزی و بر اساس آن، جوهر و خداوند، عالم هستی و جایگاه انسان در آن و مابعد الطبیعه را تعریف می‌کند.

شاید اهمیت فلسفه اسپینوزایی در این باشد که او بر خلاف دکارت، معتقد بود ذهن و بدن اجزایی به هم پیوسته از یک کل واحد هستند، این کل‌نگری از کتاب مقدس تا فلسفه اسپینوزا ادامه پیدا کرده است.

«مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا؛ تعارض، قدرت و انبوه خلق»

فیلیپو دل لوکزّه، در کتاب «مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا؛ تعارض، قدرت و انبوه خلق»، با ارائه خوانشی سیاسی از اندیشه اسپینوزا و ماکیاول، آن دو را به یکدیگر پیوند می‌زند. مفاهیمی که لوکزّه با استفاده از فلسفه این دو در توضیح آن می‌کوشد، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که در جهان مطرح است. مفاهیمی چون آزادی، خیر، عدالت، خلق، هستی، فردیت و مسایلی از این قبیل را بررسی می‌کند و پاسخ احتمالی اسپینوزا و ماکیاول به این موضوعات را تحلیل می‌کند.

دل لوکزه در دانشگاه برونل لندن صاحب کرسی استادی در تاریخ تفکر سیاسی است و با کالج بین‌المللی فلسفه در پاریس نیز همکاری می‌کند.

ترجمه فارسی این کتاب سه بخش و هفت سرفصل دارد و ترجمه آن توسط فواد حبیبی و امین کرمی انجام گرفته و انتشارات ققنوس در شمارگان هزار و صد نسخه آن را به چاپ رسانده است.

«اسپینوزا و ما»

کتاب «اسپینوزا و ما» اثر آنتونیو نگری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پاریس و دانشگاه پادووای ایتالیا، برگرفته از سخنرانی‌های سال‌های ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٩ نگری درباره اسپینوزا و حاصل مطالعات اسپینوزایی او در زندان است.

این کتابِ نگری برداشتی امروزی از اندیشه اسپینوزا است و در مقدمه آن اسپینوزا در زمانه حاضر و ضرورت این خوانش بازگو و در ادامه آن تفکر سیاسی، هستی‌شناسی و جامعه‌شناسی او شرح داده می‌شود. نگری در این کتاب به مقایسه‌ای فیلسوفانه میان هستی‌شناسی هایدگر و اسپینوزا دست می‌زند و از سوی دیگر هگل نیز در این میان مطرح ‌می‌شود.

ترجمه‌ی این کتاب نیز توسط فواد حبیبی و امین کرمی انجام شده و انتشارات ققنوس در شمارگان ۷۷۰ نسخه، آن را به بازار کتاب عرضه کرده است.

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/

 

Leave a Reply