دو جلد دیگر از مجموعه «چهل حدیث» به سه زبان مختلف منتشر شد

به گزارش کتابونه؛ نشر اطلاع در ادامه انتشار آثاری برگرفته از سخنان امیرالمؤمنین، علی(ع)، و ترجمه آن به دیگر زبان‌ها، جلد هشتم و نهم مجموعه «چهل حدیث» را به صورت سه‌زبانه منتشر کرد.

هشتمین جلد از این مجموعه با عنوان «چگونه نباشم؟» تحت عنوان «?How should not I be» به کوشش غلامرضا لایقی به زبان انگلیسی ترجمه شده و منتشر شده است. در معرفی این اثر آمده است: «چگونه نبودن» ای بسا که بر «چگونه بودن» مقدم است! از آنجا که «چگونه نبودن» تخلیه است و تا تخلیه صورت نگیرد، تحلیه ناممکن یا ناقص خواهد بود.

اولویت دیگرِ «چه گونه نبودن» از آن روست که فروگذاشتن و پاک کردن صفات ناشایست، از آنجا که تاریکی و ظلمت است بر همگان فرض است و نه فضیلت! بنابراین مصلحت این است که یاران ابتدا بدین مهم بپردازند. آنچه در این کتاب آمده است، اندرزهایی از حضرت علی(ع) است. همچنان که خود ایشان نیز چنین نبوده است. چنانکه در جای دیگری نیز اشاره دارد: هر آنکه خویش را امام مردم قرار دهد بر اوست که پیش از تعلیم دیگران، به تعلیم خویش بپردازد.

«چگونه باشم؟»

جلد نهم این اثر با عنوان «چگونه باشم؟» تحت عنوان «?How should I be» به کوشش غلامرضا لایقی زبان انگلیسی ترجمه شده است.  در معرفی این اثر آمده است: داستان «چگونه بودن» و «چگونه نبودن» به این نگاه برمی‌گردد که هستی چگونه است؟

برای آنان که برای هستی، خداوندی قائل هستند، بدیهی است که چگونه بودن و چگونه نبودن همان است که خداوند هستی دوست دارد و اینکه چه کسی نزد او گرامی‌تر است.

در نگاه آنهایی که هستی بخشی می‌شناسند، تنها پرواپیشگی و تقوا امتیازی است که آنان را نزدش گرامی می‌کند. همانطور که خداوند عز و جل می‌فرماید: همانا گرامی‌ترین شما نزد من پرواپیشه‌ترین شماست و این آیه را پس از عباراتی بیان کرد که حاکی از آن است که جنسیت، رنگ، قوم و قبیله نزد خدا امتیازی ندارد و تنها پرهیزگاری است که انان را نزدش گرامی می‌دارد و این از جمله مترقی‌ترین دستورات خداوند است.

«چگونه باشم» شرح حال و صفات تقوی‌پیشگان است که مولای متقیان در پاسخ پرسش همام بیان فرموده است و معروف به خطبه همام است.

نشر اطلاع دو مجموعه حاضر را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده است. علاقه‌مندان جهت تهیه این آثار می‌توانند با دفتر انتشارات به شماره ۸۸۴۲۸۵۷۷  تماس بگیرند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

Leave a Reply