. رستوران ال سیلر دو کان روکا

New Post has been published on https://www.fastfoodstartup.com/%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%a7/

. رستوران ال سیلر دو کان روکا

علاقه ای که برادران روکا نسبت به آشپزی و مهمان نوازی دارند غیر قابل انکار است ولی غذاهای آنها حالتی شوخ طبعانه دارد تا جدی و کلاسیک. مثلا زیتون های کاراملی را سوار بر درخت شاه بلوط برسر میز می آورند و مواد افزودنی کاتالان در منوی رستوران ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. متدهای زیرکانه نیز مکمل طعم ها و ادویه جات ساده هستند و از مخلوط آن برای مزه دار کردن دهان و متمرکزتر کردن ذهن استفاده می شود. این غذاها بسیار عاقلانه و نیز لذیذ طبخ می شوند.

Leave a Reply