رستوران EL celler de can Roca

  1. رستوران «El celler de can Roca» در اسپانیا که در سال ۱۹۸۶ تأسیس شده است. در حال حاضر مسیرهای این رستوران تا سال ۲۰۱۴ رزور شده است.

Leave a Reply