رونمایی از کتاب تکیه دولت

 در این مراسم رونمایی علیرضا قاسم خان گفت: کتاب«تکیه دولت» حاصل پنج سال کار تالیفی و پژوهشی است.

وی با بیان اینکه این بنا در تحولات اجتماعی دوره قاجار نقش داشته است، افزود: این کتاب در ۱۸۰ صفحه و ۳۰ فصل حیات فرهنگی، معماری و بنای دوره قاجار را مورد بررسی قرار داده است.

قاسم خان خاطرنشان کرد: دراین کتاب ثابت کرده‌ایم که ساخت این بنا ریشه فرهنگی دارد و ایران بزرگترین محل نمایش تعزیه در دوران قاجار است. البته باید یادآور شد همانطور که تعزیه شکل می‌گرفت نمایش ایرانی در کنار تعزیه و به دنبال آن تعزیه خوانان ، آوازخوان ها و ردیف دانان موسیقی نیز به گسترش و بهتر شدن آواز ایرانی همت گماشتند.

وی ادامه داد: این تحقیق میدانی- کتابخانه ای بوده است و آنچه را در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی درباره این بنا اتفاق افتاده روایت کرده است. آخرین اتفاق در این بنا تشکیل مجلس موسسان بود که در آن سلسله قاجاریه به پهلوی تغییر کرد.

در این مراسم سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و جمعی از محققان قاجاریه حضور داشتند.

انتهای پیام

Leave a Reply