شهریار، از درون شاعر بود/ زبان فارسی بوی خدا می‌دهد

آذر گفت: کشور ما در جهان به عنوان کشور حکمت، فرهنگ و ادبیات مشهور است، اگر مقدور بود باید هر روز را روز فرهنگ و حکمت می‌نامیدند.

وی با اشاره به نامگذاری سالروز وفات شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی افزود: مسلما اگر سعدی یا دیگر شعرای شهیر هم زنده بودند انتخاب سالروز وفات شهریار را به این نام مورد نقد قرار نمی‌دادند چرا که افراد بزرگ تفکری شبیه به یکدیگر دارند.

آذر افزود: به عنوان نمونه «گوته» که زبان فارسی نمی‌دانست چه شد که حافظ را مورد تفقد قرار داد و خود را در برابر وی کوچک خواند، دلیل این امر نزدیک شدن افکار انسان‌های بزرگ به یکدیگر است.

وی عنوان کرد: گوته چون خودش همانند حافظ فکر می‌کرد و می‌اندیشید، توانست سخن حافظ را بفهمد.

این استاد ادبیات افزود: به طور طبیعی با اطلاعی که از ادبیات کشورهای اروپایی در دست است کشور ما همانند تاجی بر تارک ادبیات جهان می‌درخشد و هیچ کشوری این همه حکمت و معنویت را در خود جای نداده است.

آذر گفت: شخصیت‌های بزرگ دنیا بیان کرده‌اند که ادبیات فارسی از همه جهان برتر است حتی شاهنامه را برترین حماسه جهانی و برتر از تمام حماسه‌های ملی می‌دانند که این موضوع بسیار ارزشمند و با اهمیت است.

این شاعر معاصر افزود: این وضعیت نشان‌دهنده عظمت زبان فارسی است، یکی از بزرگترین ویژگی‌های زبان فارسی این است که بوی خدا می دهد و عطر پاکان را با خود دارد، به ویژه ادبیات از قرن ششم به بعد یعنی از سنایی و غزنوی که کمتر شعری می‌توان یافت که در آن اثری از قرآن مجید نباشد.

وی خاطرنشان کرد: محال است کسی گلستان سعدی را بخواند و بر ادب و تربیتش اثر نداشته باشد، چون سعدی از مفاهیم و مضامین قرآنی در آن بهره برده که به گونه‌ای هدایت خداوند است.

**شهریار، از درون شاعر بود

آذر با اشاره به نامگذاری سالروز درگذشت شهریار به نام روز شعر و ادب فارسی افزود: ما دو گونه شاعر داریم یک گونه شاعران که تفکر مرکزی دارند و شعرشان توجیه‌گر اینگونه تفکر است، همانند نظامی، سنایی و مولوی؛ شاعرانی هم داریم که خلق زیبایی کرده‌اند مثل شهریار و رهی معیری که از درون شاعرند، شهریار به طور ذاتی و ماهوی شاعر است.

این استاد ادبیات اظهار داشت: دانش پشتیبان شعرهای شهریار است، یعنی وقتی کسی آثار شعری وی را مطالعه می‌کند اسطوره، عواطف انسانی فراوان، فرهنگ و مضامین فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌شود‌.

آذر عنوان کرد: از چهارسو آنچه شعر خوب باید داشته‌باشد، شهریار دارای آن خوبی‌ها و ارزش‌های شعری است، شهریار شاعر باصفایی است که صفای باطنش را می‌توان در اشعارش ملاحظه کرد.

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/

 

Leave a Reply