صفر بند، تایمر و شماره بند هوشمند Limitel

صفر بند، تایمر و شماره بند هوشمند Limitel
در سازمان‌ها و مراکزی که خطوط تلفن در دسترس افراد مختلف قرار می‌گیرد، کنترل هزینه‌های تلفن ثابت یکی از مشکلات مدیران مجموعه می‌باشد. در حال حاضر سیستم‌های موجود در بازار شامل صفربند و تایمر به صورت جداگانه می‌باشد که معایب ذیل را در بر دارد:
– با استفاده از صفربند فقط می‌توان شماره‌هایی که با عدد صفر شروع می‌شود را بست و حق انتخاب دیگری ندارید.
– صفربندها معمولا با ترکیب شماره گیری تن و پالس مشکل دارند.
– تایمرهای موجود در بازار فقط دارای زمان پیش فرض 3 یا 5 دقیقه ای وده و حق انتخاب دیگری ندارید.
– صفر بندها دارای کلید باز و بسته بوده و نمی‌توان آنها را از راه دور کنترل نمود.
– صفر بندهای موجود با مودم ADSL و همچنین دستگاههای پوز بانکی کار نمی‌کنند.
صفر بند، تایمر و شماره بند هوشمند با استفاده از یک سیستم میکروکنترولری ساخته شده و بدون تاثیر سوء بر روی خط تلفن و مکالمه مزایای ذیل را به همراه دارد:
– توسط شماره گیری تن و با استفاده از گوشی تلفن قابل برنامه ریزی می‌باشد.(حتی از راه دور)
– دارای 70 حافظه شماره می‌باشد.
– دارای حالت کارکرد مثبت و منفی می‌باشد. ( شماره‌های ثبت شده در دستگاه را می‌توان به عنوان شماره مجاز و یا غیر مجاز استفاده نمود)
– این سیستم تاثیر بر روی مودم ADSL و دستگاههای پوز بانکی ندارد.
– با هر دو سیستم تن و پالس به خوبی کار می‌کند.
– دارای تایمر قابل تنظیم است. ( قابلیت فعال و غیرفعال کردن تایمر و همچنین زمان تایمر)
– دسترسی به سیستم از طریق کدهای تن بوده و از راه دور قابل برنامه ریزی می‌باشد.
همراه: 09137757006
وبسایت: www.YTQ.Ir
ایمیل: TMProg@Gmail.com

Leave a Reply