طراحی پروژه مهندس علی اکبر شکور

علی اکبر شکور بعد از انجام پروژه های معماری داخلی در سال های دانشجویی در دانشکده معماری آزاد اسلامی شیراز، در سال ۱۳۸۱ اولین فعالیت حرفه ای خود را به عنوان سرپرست کارگاه دراجرای پروژه ستاره جنوب بندرعباس آغاز نمود. با تکیه برتجربیات حاصل از این پروژه ، دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۳ به همکاری دوستان معمار خود شرکت معماری نقطه خط ایماژ را در شیراز بنیان نهاد.

علاقه و اعتقاد به راهبری پروژه به صورت ترکیب تیم های فنی با تخصص های متفاوت، در سال ۱۳۹۲  زمینه ساز اخذ صلاحیت مشاوره معماری و شهر سازی توسط مهندس شکور برای این شرکت جوان گردید.او هم اکنون به عنوان مدیر عامل و طراح اصلی معماری شرکت به طراحی میپردازد باشد.

Leave a Reply