فروش خط توليد قند پرسي، گرم خانه، دستگاه قند كن

فروش فوري دستگاه و ماشين آلات توليد قند پرسي + گرم خانه و دستگاه قند شكن با تمام تجهيزات و قيمت توافقي
اتوماتيك و نيمه اتوماتيك
09131517485 زارعيان