فروش دستگاه جوش ورق ژئوممبران

شرکت چشمه سار جاری تعدادی از دستگاه های جوش ژئوممبران (دستگاه جوش پلی اتیلن) خود را به شرح زیر به فروش میرساند.

  • 1 دستگاه جوش کامن هرز آلمان
  • 1 دستگاه جوش کامت لیستر سوئیس
  • 1 دستگاه جوش اکسل پرو
  • 1 دستگاه جوش اکسترودر سوئیس

شرکت چشمه سار جاری

09190173607 مهندس دهقان

09131594714 مهندس شریعتی

cheshmesarejari@gmail.com