قیمت انواع شمع خودرو به صورت عمده و خرده فروشی

قیمت انواع شمع خودرو به صورت عمده و خرده فروشی

1          شمع پایه بلند تک زمانه دنسو ژاپن SK20HR11 – 380 هزار تومان

2          شمع ایریدیوم سوزنی کوتاه دنسو ژاپن SK20R11 – 320 هزار تومان

3          شمع انجیکا جی پاور سوزنی کوتاه ژاپن 7092 –  هزار تومان 180

4          شمع انجیکا جی پاور سوزنی بلند ژاپن 5018 –  هزار تومان 200

5          شمع انجیکا تک پلاتین BKR6E—6962 –  هزار تومان 140

6          شمع انجیکا کاربراتور ژاپن 6278 –  هزار تومان 75

7          شمع اکیوم تک الکترود LZ58 فرانسه –  هزار تومان 129

8          شمع دنسو ایریدیوم سوزنی آچار14 پاورپک –  هزار تومان 360

9          شمع بوش دو پلاتین 9+ آلمان –  هزار تومان 149

10        شمع یورو 4 هیوندای سوزنی ولستر-النترا –  هزار تومان 360

11        شمع یورو 4 هیوندای سوزنی پرایدی –  هزار تومان 240

12        شمع فابریک رنو فرانسه –  هزار تومان 135

13        شمع دنسو تک پلاتین K20PRU –  هزار تومان 143

14        شمع بوش تک پلاتین FR7DC آلمان –  هزار تومان 120

15        شمع یورو 4 بوش آلمان –  هزار تومان 154

16        شمع بوش آلمان پایه بلند 42+ آبی –  هزار تومان 154

17        شمع بوش تک الکترود ستروئن FR7DC9 –  هزار تومان 120

18        شمع اکیوم دو الکترود فرانسه RFC42LZ2E –  هزار تومان 149

19        یورو4موبیزهیونداییNGK –  هزار تومان 154

20        شمع انجیکا آچار14NGK لیزر پلاتینیوم –  هزار تومان 280

21        شمع انجیکا آچار14NGK لیزر ایریدیوم – 380 هزار تومان

22        شمع حرفه ای خرچنگی ایریدیوم کوتاه –  هزار تومان 380

23        شمع حرفه ای خرچنگی ایریدیوم بلند –  هزار تومان 420

24        شمع بوش پایه بلتد سیتروئن مات آلمان –  هزار تومان 175

25        شمع بوش پایه کوتاه سیتروئن مات آلمان –  هزار تومان 129

26        شمع بوش سه پلاتین آلمانF7LTCR –  هزار تومان 169

27        شمع موبیز هیوندایی پایه کوتاه ذغالی سوناتاNF-(1881411051) – 160 هزار تومان

28        شمع موبیز هیوندایی پایه کوتاه ذغالی سونتاYF-(1884111051) – 180 هزار تومان

29        شمع موبیز هیوندایی یورو4 سوزنی جنسیس موهاوی1884611060 – 220 هزار تومان

30        شمع موبیز هیوندایی یورو4 سوزنی کادنزا گرانجو سانتافه1884611070 – 280 هزار تومان

31        شمع موبیز هیوندایی پایه کوتاه سوزنی آزرا وراکروز1741023700 6          570 هزار تومان

32        شمع موبیز هیوندایی پایه بلند سوزنی اسپرتیج اپتیما توسان1884011051     6          600 هزار تومان

33        شمع بوش تک پلاتین+8(روس و آلمان) –  هزار تومان 110

34        شمع یورو4 جعبه قرمز انجیکا 10Eژاپن –  هزار تومان 160

35        شمع ایریدیوم سوزنی پایه کوتاه چری FR7DTC –  هزار تومان 260

36        شمع سوزنی ایریدیوم پاور پایه بلندIKH20 – 280 هزار تومان

37        شمع سوزنی ایریدیوم پاور پایه کوتاهIK20 – 260 هزار تومان

38        شمع ایریدیوم سوزنی پایه کوتاه انجیکا IXژاپن –  هزار تومان 320

39        شمع ایریدیوم سوزنی پایه بلند انجیکا IXژاپن –  هزار تومان 360

40        شمع انجیکا ذغالی پایه بلند ژاپنLFR6C-11 – 160 هزار تومان

41        شمع انجیکا آچار14 ذغالی LZKAR7A – 180 هزار تومان

https://www.yadakmahan.com/

فروشگاه تخصصی شمع خودرو

09050305219

07136393110

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>