لاغری شدید – کاشکسی

لاغری شدید – کاشکسی

کاشکسی از دست دادن وزن و زوال در حالت فیزیکی است. کاشکسی گرسنگی نیست گرسنگی ممکن است بخشی از کاشکسی و کاشکسی ممکن است در اثر گرسنگی رخ دهد اما آنها متفاوت هستند این است که با بیماری های جدی مختلف مرتبط می باشد که عبارتند از:

بسیاری از انواع سرطان ( به ویژه پانکراس، معده، مری، روده بزرگ و مقعد ).
HIV / AIDS
نارسایی احتقانی قلب.
آرتریت روماتوئید.
سل، بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)، فیبروز سیستیک.
ب…

View On WordPress

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>