معرفی پروتئین های نامحلول : روش ها و پروتکل ها

با عدم قطعیت بودن ثابت شده است که یکی از نقاط ضعف در پروتئین تولید و فرایند تصفیه، این حجم کمک می کند تا محققانی که در زمینه تولید پروتئین نوترکیب کار می کنند با توصیف تعداد زیادی از پروتکل ها و نمونه ها.

پروتئین های نامحلول: روش ها و پروتکل ها شامل فصل هایی است که نه تنها تولید پروتئین نوترکیب در سیستم های مختلف بیان را شرح می دهند، بلکه همچنین روش های مختلف تصفیه و مشخصه برای به دست آوردن این پروتئین های دشوار برای به دست آوردن.

از روش های تولید پروتئین با استفاده از سیستم های بیان پروکاریوتی و یوکاریوتی، از پروتکل های تصفیه با استفاده از پروتئین های نامحلول، مشخصه پروتئین های نامحلول و همچنین یک مرور کلی از برنامه های جالب پروتئین های نامحلول، ادامه دارد. فصل ها شامل مقالات مربوط به مضامین مربوطه، فهرست مواد لازم و معرف ها، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام، پروتکل های قابل خواندن قابل بارز، و راهنمایی در مورد عیب یابی و اجتناب از مشکلات شناخته شده در روش های بسیار موفق در قالب سری سلولی زیست شناسی مولکولی است.

 

انتهای پیام/

 

Leave a Reply