معرفی کتاب اربعین مرثیه

کتاب اربعین مرثیه توسط  بنیاد دعبل خزاعی و نشر سپیده‌باوران منتشر شده است.

تدوین مجموعه گزیده اشعار عاشورایی، کار متداولی است و بسیار انجام شده است.

اما اینکه گروهی از کارشناسان ادبیات مذهبی با امتیازدهی از بین صدها شعر، چهل قطعه را انتخاب کنند، برای نخستین‌بار رخ داده است.

اربعین مرثیه، ماحصل عقل جمعی ۴۰ شاعر و کارشناس ادبیات مذهبی است.

علاوه بر مخاطبان عام، این کتاب برای محققان ادبیات داده‌های ارزشمندی دارد.

Leave a Reply