معرفی کتاب اسطوره و نماد در ادبیات و هنر: گفت‌وگو با جلال ستاری

کتاب «اسطوره و نماد در ادبیات و هنر: گفت‌وگو با جلال ستاری» نوشته  ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق و  فروغ اولاد در ۱۰۰۰ نسخه با بهای ۳۰هزارتومان در نشر یادشده راهی بازار شده است.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: اسطوره بی‌گمان وجهی نمادین و رمزی دارد، چون ملهم از رویاها، ناخودآگاه جمعی و کهن‌نمونه‌هاست. اما نمادین بودن اسطوره مانع از آن نیست که از واقعیت سرچشمه نگیرد. هر اسطوره مانند رویا ریشه در واقعیت و عینیت دارد. اسطوره‌ها به زبان رمز و نماد بهتر درک می‌شوند، چون اسطوره‌باوران به آسانی رمز اسطوره را درمی‌یابند. در بین اسطوره‌پژوهان معاصر ایرانی، استاد جلال ستاری بیش از دیگران به تحلیل اسطوره و اسطوره‌شناسی و تاثیر آن در ادبیات و هنر پرداخته است. رویکرد ما در این گفت‌وگوی طولانی، سویه‌های نمادین اسطوره و نماد و تاثیر آن در ادبیات (شعر و داستان) و هنر (نقاشی، نمایش‌نامه و سینما) بوده است.

Leave a Reply