معرفی کتاب ایران در جنگ

کاوه فرخ تاریخ جنگی ایران را از سلسه صفوی در قرن‌های دهم و یازدهم هجری قمری تا انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ هجری شمسی و پس از آن پیگیری کرده تا چگونگی تحولات حکومت جدید ایران و نحوه شکل‌گیری روابط آن را با غرب، تحت تأثیر جنگ، نشان دهد.

او که پیشتر «سایه‌های صحرا»، کتابی تقدیرشده در مورد تاریخ ایران باستان را نوشته بود، معتقد است نقطه ضعف ایرانیان نپرداختن به تاریخ نظامی ایران است و این در حالی است که برخی از از جنگ‌ها به کلی تاریخ ایران را تغییر داده اند.

مؤلف با شروع از سلسله صفوی به بررسی تاریخ نظامی ایران از این دوران به بعد و نیز تحلیل تدریجی قلمرو و اقتدار آن طی قرن سیزدهم و چهاردهم هجری شمسی می‌پردازد.

نویسنده که تاریخ‌دان بخش مطالعات استمراری دانشگاه بریتیش کلمبیا، عضو انجمن جهانی مطالعات بین‌المللی وابسته به دانشگاه استنفورد، مشاور در مطالعات ایرانی در انجمن مطالعات یونانی-ایرانی و عضو انجمن حفظ خلیج فارس است به این مساله نگاه ویژه دارد که جنگ‌ها علاوه بر عواقب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در فرهنگ و هنر هر منطقه نیز تاثیرگذارند.

نویسنده در این کتاب که توسط شهربانو صارمی ترجمه و به همت نشر ققنوس منتشر شده است، نشان می دهد که چگونه موفقیت های نظامی اولیه با قرن ها شکست دنبال شد و قبل از بررسی تاریخ نظامی بغرنج و خشونت بار قرن بیستم شامل دو جنگ جهانی، جنبش‌های منطقه ای، مداخله خارجی، شورش‌های ضد حکومتی، درگیری در سرحدات شوروی، انقلاب و جنگ خشونت بار هشت ساله (عراق علیه ایران) روشن می سازد که نفوذ کشورهای خارجی مانند روسیه و بریتانیا چگونه تاریخ ایران را شکل داده است.

این کتاب در ۷۶۶ صفحه و با بیش از ۴۰ صفحه فهرست منابع، تصاویر وعکس‌های معاصر خود، جستاری بی‌مانند در تاریخ جنگی خونبار ایران است.

این اثر پیشتر با عنوان Iran at war:1500-1988 در ۴۸۰ صفحه به زبان انگلیسی توسط انتشارات Osprey Publishing در سال ۲۰۱۱ منتشر شده بود.

Leave a Reply