معرفی کتاب ترجمه وقعه الطف

کتاب ترجمه وقعه الطف به بازسازی مقتل الحسین (ع) ابومخنف می پردازد که توسط محمدهادی یوسفی غروی و  محمدصادق روحانی نوشته شده است و انتشارات کتاب طه آن را به چاپ رسانده است.

مقتل الحسین ابومخنف یکی از نامدارترین و معتبرترین منابع اولیه‌ تاریخ عاشوراست که متاسفانه اصل آن در گذر زمان از دست رفته است و تنها به نقل قول‌های طبری از آن دسترسی داریم.

برخی محققان کوشیده‌اند با گردآوری همین برش‌های نقل قول، آن مقتل را بازسازی کنند. ازجمله آقای یوسفی غروی در «وقعه الطف» و دکتر حجت‌الله جودکی در «مقتل‌ الحسین ابومخنف».

به تازگی ترجمه‌ جدیدی از وقعه الطف منتشر شده است. این ترجمه خصوصاً نمایه‌‌ی خوبی دارد که به کار محققان می‌آید.

Leave a Reply