معرفی کتاب خانه‌بان

در رمان «خانه‌بان» اثر مریم دهخدایی، نویسنده به روایت زندگی سه زن در سه نسل متفاوت می‌پردازد که هر کدام سعی دارند میان علاقه ها و مسئولیت هایشان صلح ایجاد کنند و یکی را فدای دیگری نکنند.

دهخدایی در این رمان قصد دارد تا تصویر واضح تری از روحیات زنان در مقام مادری، همسری و شهروندی ارائه دهد. این نویسنده پیش از نگارش این رمان ، روزنامه‌نگاری و فیلم نامه نویسی را تجربه کرده است.

در قسمتی از این رمان آمده است: مامان چادرش را درست میکند و دستش را جلوی من باز می کند.اسکناس توی دستش مچاله شده بود. هیچ وقت کیف پول نداشت: اینو بابات برای خرید خانه داده. میوه و سبزی و از این چیزها. فکر میکنی چیزی از این پول بماند دو تا بستنی بخریم؟
قلبم مثل همان اسکناس مچاله شد.»

این کتاب در ۸۵ صفحه به قیمت ۲۵ هزار تومان توسط نشر مهری در لندن و ایران منتشر شده است.

Leave a Reply