معرفی کتاب درمان نگرانی

کتاب درمان نگرانی به هفت گام برای غلبه بر نگرانی می پردازد.
این کتاب توسط رابرت لیهی نوشته شده است که زهرا اندوز و دکتر حسن حمیدپور آن را ترجمه کرده اند و انتشارات نشرارجمند نیز آن را به چاپ رسانده است.
این کتاب مهم ضروری مفید و آگاهی بخش است این کتاب قابلیت آن را دارد که به عنوان کتابی استاتدارد برای افراد نگران در نظر گرفته شود تا از طریق راهکارهای آن بتوانند به سوی زندگی سالمتر و با معناتر گام بردارند.

ویژگی  محتوا کتاب درمان نگرانی نشرارجمند شامل:

دستورالعمل های این کتاب بسیار شفاف هستند و اجرای آن ها ساده و راحت است…اگر دستورالعمل های این کتاب را اجرا کنید مثل این است که دکتر لیهی که یکی از روانشناسان مشهور و صاحب نام است به عنوان درمانگر شما در طی مراحل درمان با شما همراه است درک و بینش  بی نظیر لیهی از نگرانی به او اجازه داده است که به نگرانی نگاهی خردمندانه و منطقی داشته باشد در حالی که نگرانی ظاهرا مشکلی چاره ناپذیر است.راهکار های این کتاب بسیار آموزنده کاربردی و گره گشا هستند…افراد نگران با اجرای این راهکار ها شر نگرانی دردسر ساز را از سر خودشان کم می کنند.

 

Leave a Reply