معرفی کتاب روانشناسی شایعه

 کتاب «روانشناسی شایعه» به قلم «علی بیجاد» منتشر و روانه بازار کتاب شد.

 نویسنده  تلاش کرده است با قلمی ساده و روان، شایعه و مذاکره به عنوان دو مهم در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی را آن هم از منظر روانشناسی مورد نقد و کنکاش قرار دهد.

بیجاد در کتاب «روانشناسی شایعه» با تعریف و تشریح انواع شایعه و چرایی رواج آن در جامعه به مبانی روانشناختی و انگیزه‌های روانی شایعه پراکنی و راه های علاج آن پرداخته است.

در بخشی از کتاب آمده است: بخش بزرگی از محاورات عادی اجتماع را شایعه پراکنی تشکیل می‌دهد (…) اگر چه شایعه پراکنی همیشه یک مساله اجتماعی و روانی با ابعادی گسترده است اما همین ابعاد در زمان بحران، حالتی به مراتب حادتر به خود می گیرد.

« بررسی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی شایعات نشان می‌دهد که این پدیده از گذشته‌های دور با انسان رابطه‌ای تنگاتنگ داشته است، به طور کلی از دیدگاه اجتماعی شایعه یک پدیده روحی اجتماعی است که گاهی انسان‌ها را تحت سلطه خود می‌گیرد و بسته به اهمیت و شدت آن در میان مردم دوام می‌یابد.»

 

Leave a Reply