معرفی کتاب روایتی از تهران قدیم

در کتاب روایتی از تهران قدیم اطلاعاتی در خصوص حصارهای ناصری و صفوی تهران، فتوحات، دروسی از امیر کبیر، قصه ها قدیمی، آب انبار ها، آتشکده ها، نخستین بیمارستان ها، بناها و مراکز خدماتی، دار الخلافه، کاخ های مظفری، عمر پایتختی تهران ،تاریخچه قبرستان های تهران، قنات ها، و موارد دیگر که شروع و سیر حوادث در پایتخت رخ داده که توسط قلم شیوای نویسنده این کتاب در مدت چند سال گردآوری و توسط انتشارات سایه بان هنر به چاپ رسیده است.

همچنین این کتاب در تیراژ یک هزار ۵۰۰نسخه در قطع رقعی و در ۲جلد ۲۷۰ و ۲۸۰ صفحه ای بوده که در آن منابع و روایت هایی از تهران قدیم در آن آورده شده است.

در بخش مقدمه این کتاب در خصوص پاسخ به چرایی ها و نشانی از گمگشته های نسل جوان را که امید کشور بدان هاست، می توان در دل حوادث و وقایع تهران جستجو کرد که کتاب ۲جلدی حاضر برگ ها و نکته هایی از تاریخ پر فراز و نشیب تاریخ پایتخت کشورمان در قرون اخیر است.

Leave a Reply