معرفی کتاب طراحی کانال ها

مقادیر زیادی از منابع مالی در سراسر جهان صرف ساخت یا نوسازی کانال ها می شود. تقریبا ۸۰ تا ۸۵ درصد هزینه یک سیستم کانال صرف شبکه های انتقال و توزیع کانال می شود. به دلیل هزینه های هنگفت که شامل این بخش می شود، طراحی کانال حوزه ای است که بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.

هدف این کتاب ارائه درک مناسبی از جنبه های مختلف طراحی کانال به خوانندگان و علاقمندان این حوزه می باشد. این کتاب عناوین مرتبط با آنالیز و طراحی کانال های انتقال آب و رسوبات را پوشش می دهد. همچنین اصول جریان یکنواخت و کاربرد آن در تعیین عمق نرمال را تشریح می نماید. در این کتاب اصول کلی طراحی کانال و ارتباط آن با جنبه های مالی و دیگر پارامترهای لازم جهت طراحی شرح داده می شود. مورد دیگری که به بحث در رابطه با آن پرداخته می شود تعیین میزان نشت در کانال ها با شکل های متفاوت تحت شرایط زهکشی مختلف می باشد. موضوعات مختلف این کتاب جهت طراحی کانال برای مینیمم مساحت، حداقل هزینه عملیات زمینی، مینمم هزینه آستر کشی، حداقل افت ناشی از نشت، حداقل تبخیر، و ترکیبی از موارد مذکور مناسب هستند. یک فصل هم به طراحی مرتبط با جریان های جمع شونده و همرفتی اختصاص داده شده است.

اغلب طراحی ها به شکلی ارائه گردیده اند که می توانند مستقیما توسط مهندسان طراح اتخاذ و استفاده گردند. بخش قابل توجهی از کتاب نمونه مثال های عددی را در بر می گیرد. تجربه نشان داده است که تسلط کامل بر طراحی نمی تواند بدون آشنایی کامل با روش های عددی بدست آید. برای این منظور، بهتر است به مثال های عددی تنها به عنوان یک مثال نگریسته نشوند، بلکه باید به عنوان یک بخش یکپارچه با روند کلی کتاب در نظر گرفته شوند.

این کتاب از لحاظ ساختاری به گونه ای تدوین گردیده است که یک مهندس قادر باشد با خواندن آن کانال های با حداقل هزینه و کارامد را طراحی نماید. همچنین انتظار می رود این کتاب برای دانشجویان، اساتید مهندسی و محققان مفید واقع گردد.

کتاب طراحی کانال ها مشتمل بر یازده فصل با عناوین ذیل می باشد:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: توابع هدف

فصل سوم: اصول هیدرولیکی کانال ها

فصل چهارم: اصول کلی طراحی کانال

فصل پنجم: طراحی برای سطح جریان حداقل

فصل ششم: مقطع کانال با مینیمم هزینه

فصل هفتم: مقطع کانال با مینمم هدر رفت آب

فصل هشتم: مقاطع کانال با مینمم هزینه کل

فصل نهم: طراحی کانال انتقال

فصل دهم: طراحی بهینه کانال انتقال

فصل یازدهم: ویژگی های برجسته انطباق مسیر کانال

 

نام کتاب: طراحی کانال ها

مولفان: P.K. Swamee و B.R. Chahar

ناشر: Springer

سال انتشار: ۲۰۱۵

تعداد صفحات: ۱۸۰

انتهای پیام/

Leave a Reply