معرفی کتاب قاتلان زنجیره‌ای

کتاب «قاتلان زنجیره‌ای» که با عنوان دوم «رشد روانی اجتماعی بدترین مجرمان جامعه» امسال ترجمه و منتشر شده است، به مجرمانی پرداخته که موضوع بی‌پایان فیلم‌ها و کتاب‌ها هستند.

این اثر را یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌دانند که در حوزه شناخت ارزیابی و درمان قاتلان زنجیره ای از منظر روانشناسی به تالیف درآمده است.


اما علل شرارت این بدترین مجرمان جامعه چیست؟ چه چیز باعث می‌شود کسی جان انسان‌های بی گناه را نه یک بار بلکه به کرات بگیرد و هیچ دلیل موجهی جز ارضای روان بیمار خود نداشته باشد؟ در این کتاب این پرسش‌ها به وسیله مشاهده تعیین‌کننده‌های رفتار جنایی از جمله قتل زنجیره‌ای بررسی شده و نقش فرایندهای درونی همچون دلبستگی، رشد اخلاقی و شکل گیری هویت در رشد استعدادهای اشخاص برای اشکال متنوع انحراف‌های اجتماعی شامل پرخاشگری جسمانی و جنسی مرور می‌شود.

این اطلاعات تلاشی است برای ساختن نیمرخ روانی-اجتماعی هر قاتل به منظور مشخص کردن عوامل رشدی مختلف که در ایجاد رفتار جنایی سهیم هستند.
در پایان کتاب نیز راهکارهای مداخله‌ای زودهنگام که می‌تواند به طور بالقوه مسیرهای رشد کودکان را به دور از جرم و انحراف به سوی خزانه رفتاری قابل قبول اجتماعی سازگارانه تر هدایت کند مورد کاوش قرار گرفته است.

متخصصان مختلف در طول زمان در مورد چرایی قتل های زنجیره ای و تولد قاتلان زنجیره ای هر کدام به نحوی نظریه پردازی کرده اند، اما باید بپذیریم که یک رشته علمی و در بطن آن یک نظریه به تنهایی نمی‌تواند تبیین کننده چرایی وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و تبدیل انسان‌ها به قاتلان زنجیره‌ای باشد.

ویلیام هرمنینگ متخصص شناخته شده در حوزه رفتار جنایی و صاحب «نظریه سه‌گانه جنایی» که یک نظریه روانی اجتماعی مجرمیت است.

«قاتلان زنجیره‌ای» هشتمین اثر پروفسور هرمنینگ است که توسط دکتر داوود قادری، دکتر لیلی امیرسرداری و کیوان پورصادق به فارسی ترجمه و توسط انتشارات وانیا منتشر شده است.

انتهای پیام/

Leave a Reply