معرفی کتاب معنا، معرفت و دیگری در فلسفه دیویدسن

کتاب تازه منتشرشده در نشر ققنوس ، «معنا، معرفت و دیگری در فلسفه دیویدسن» نوشته محمدرضا اسمخانی است که در ۴۶۴ صفحه با شمارگان ۷۷۰ نسخه و قیمت ۴۵هزار تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم: این کتاب کندوکاوی فلسفی است در سرچشمه‌های «معنا»، «معرفت»، و نسبت این دو با «دیگری»، با تمرکز بر آثار دانلد دیویدسن، فیلسوف پراگماتیست – تحلیلی معاصر. بخش‌ تألیفی این اثر از خاستگاه فلسفه وی، یعنی «نظریه تفسیر»، آغاز می‌شود، و به بحث درباره  آموزه‌های «اینترسوبژکتیویته» خاتمه می‌یابد. فصول میانی نیز مواضع او را در باب «صدق»، «عقلانیت»، «ذهن»، و «باور» ترسیم می‌کنند. بخش ترجمه هم به مقایسه دیویدسن با سه فیلسوف شاخص اروپایی – هایدگر، گادامر و دریدا – می‌پردازد تا مبادی و غایات فلسفه‌اش وضوح بیشتری یابند. معرفت بدون بنیادهای متمایز، معانی بدون بازنمودهای ذهنی، صدق تعریف‌ناپذیر، ذهن غیرآینه‌ای، زبان به منزله «اندام ادراک گزاره‌ای»، تفکر عاری از دوگانه شاکله-محتوا، کثرت‌گرایی بدون نسبی‌گرایی، سوژه خودمختار، مفاهمه زبانی فارغ از قراردادها، و تاریخیت فهم از مهم‌ترین ایده‌های فلسفی دیویدسن هستند که در این کتاب در مرکز توجه و تحلیل قرار دارند.

انتهای پیام/

Leave a Reply