معرفی کتاب یک بعلاوه یک

کتاب یک بعلاوه یک نوشته جوجو مویز توسط مریم مفتاحی ترجمه شده است و در سال ۱۳۹۵ انتشارات آموت آن را به چاپ رساند.

 زنی به اسم جس را داریم که شوهرش ترکش کرده دختر کوچیکی داره نابغه و عاشق ریاضی پسری که در حقیقت پسر همسرش هست یک کم غیر عادیه و بچه ها اذیتش می کنن دست تنهاست باید خرج بچه ها را بده و مدرسه خوبی حاضر شده دخترش را بورس نود درصد کنه اما همون ۱۰ درصدم برای جس زیاده و اد مردی که جس خونه اش را تمیز می کنه و دچار یک محاکمه نافرم شده .

تا حد ممکن آبکیه خوب خیلی بازاری خیلی عامیانه ولی من گفتم حرف بچه ها که وسطه روی خیلی چیزا چشمامو می بندم و حسای خوب می یاد سراغم خصوصا حرف بچه باشه حرف ریاضی هم باشه محشر می شه پس با همه آبکی بودنش کتاب بهم چسبید و مدل بخشش هم خوب بود این که توی یه شرایطی به آدما اجازه خطا کردن بدیم .

قسمت ها زیبایی از کتاب

کلید یک زندگی شاد حافظه ضعیف است

گاهی به زمان نیاز داری تا مسائل را توی ذهنت حل و فصل کنی . این جوری بهتر می شود مشکلات را حل کرد .

قضیه این است وقتی تمام مدت دارید به کسی سرکوفت می زنید، نتیجه اش فقط این است که آن شخص به حرف های خردمندانه تان هم دیگر گوش ندهد.

آدم ها وقتی عرصه بر آنها تنگ می شود دست به کارهای احمقانه ای می زنند و تصمیم آنی می گیرند .

نحوه ی نگاه آدم به یک جرم اغلب بستگی به این دارد که خودت در چه موقعیتی باشی .

Leave a Reply