من هم مي توانم كودك معلول

http://www.mitavanam.ir

در اين سايت شما مي‌توانيد درباره دوستاني كه با شما متفاوت هستند چيزهاي جديدي ياد بگيريد. بعضي از بچه‌ها نابينا هستند ، يا ناشنوا ، يا اينكه نمي‌توانند راه بروند ، يا مثل ديگران تند بدوند اما خيلي كارها هست كه مي‌توانند بخوبي ، يا حتي بهتر از ديگران انجام دهند. اينكه آدم ها با هم متفاوت هستند چيز بدي نيست. ما بايد ياد بگيريم دوستانمان را همانطور كه هستند دوست داشته باشيم.

 • آموزش و آگاهي سازي در مورد معلوليت
 • معرفي كتاب‌هاي مرجع و مفيد در حوزه افراد داراي معلوليت
 • ترجمه و نشر آثار مطالعاتي مفيد
 • جشنواره من هم مي‌توانم
 • اصول اوليه شيوه رفتار با افراد داراي معلوليت
 • كاربرد زبان مناسب در ارتباط با افراد داراي معلوليت
 • آشنايي والدين با توانبخشي كودك نابينا
 • آشنايي والدين با كودكان ناشنوا و كم شنوا
 • كودك و معلوليت
 • تعريف كودك كم توان ذهني
 • با كودكان استثنايي خود چگونه رفتار كنيم؟
 • انتظارات كودك ناشنوا از والدين
 • تاريخچه آموزش استثنايي
 • اسباب بازي ، راهي براي آشنايي كودكان با معلوليت
 • والدين و كودك داراي معلوليت
 • جشنواره كودك ، ورزش و سلامت
 • پوسترهاي آموزشي ، نقاشي ، فيلم ، عكس ، كليپ ، اتاق بازي ، اتاق قصه
 • كودك داراي معلوليت ايراني
 • دنياي استثنايي من
 • صندلي چرخدار ، حركت ، زندگي
 • پيمان نامه بين المللي حقوق افراد داراي معلوليت

وب سايت: http://www.mitavanam.ir
ايميل: song.miladi@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۱۳۷۱۶۸
ترانه ميلادي
مديريت وب سايت من هم مي‌توانم