میگو سوخاری و سس مخصوص

میگو سوخاری و سس مخصوص

میگو سوخاری و سس مخصوص

 مهندس عباس حسینی 09126011937، راه اندازی فست فود، رستوران | میگو سوخاری و سس مخصوص
میگو سوخاری و سس مخصوص