نه شیطانی است و نه دوزخی، روانت از تن‌ات نیز زودتر خواهد مرد

تو جشن مهد کودک خواهرزادم ,جلو شونصدتا مادر و پدر, مربی مهد با شوق با خواهرزادم جلو میکروفون حرف میزد… منم خر کیف… مربی: کسری جون، شمردن بلدي؟ … کسری : آره! داییم يادم داده! مربيه : آفرين به تو پسر خوشگل و داييت!خوب حالا بگو ببينم، بعد پنج چيه؟ کسری : شيش! مربيه : آفرين عزيزم، حالا بگو بعد هفت چيه؟ کسری : هشت! مربيه : آاافرين! حالا بگو بعد ده چيه؟ کسری : سرباز…


وقتی زن خونت نیست “استراحت” میکنی و وقتی خونست “استقامت”


اگه دیدی مردی در ماشین رو برای یه خانم باز میکنه دو حالت داره: یا ماشین نوئه یا خانوم


یادت باشه دنبال 3 چیز ندویی: 1- اتوبوس 2- تاکسی 3- دختر. چون هر کدومش که بره 10 دقیقه دیگه یکی دیگش میاد 🙂


اگر مي‌خواهيد تمدن یا ملتی با سرعت سقوط كند، “كارهاي بزرگ” را به “آدم‌‌هاي كوچك” بسپاريد و “آدم‌هاي بزرگ” را به “كارهاي كوچك” واداريد؛ اين موضوع كليد اصلي شكست يك ملت است.


ای دوست به شرفم سوگند نه شیطانی است و نه دوزخی، روانت از تن‌ات نیز زودتر خواهد مرد پس دیگر از هیچ‌چیز نترس!


من نمی دانم که در چشم خمارینت چه بود کز همه ترکان آهــــــــو چشم، رَم دادی مر


مردی ز باد حادثه بنشست مردی چو برق حادثه برخاست آن، ننگ را گزید و سپر ساخت وین، نام را ، بدون سپر خواست ابری رسید پیچان پیچان چون خنگ یال اش آتش ، بر دشت برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه ، تازان بگذشت. ان پوک تپه، نالان نالان لرزید و پاگشاد و فرو ریخت وآن شوخ بوته ، پر تپش از شوق، پیچید و با بهار درآمیخت. پرچین یاوه مانده شکوفید وآن طبل پرغریو فروکاست. مردی ز باد حادثه بنشست مردی چو برق حادثه برخاست


ایرانی عزیز جهت اطلاع عرض می کنم -> عید فقط یه دونه هست اونم عیده نوروزه و بس، فردا نیا بگو فلان چیزمونو دزدیدن مالتو محکم بچسب بقیه رو دزد نکن.

Leave a Reply