هرچه گفتم مشو عاشق نشنیدی، حالا
همچو پاییز بشو زرد که حقت اینست

دیدی آخر دم مردانه بجز لاف نبود
بکش از مردم نامرد که حقت اینست

آنچه بر عاشق دلخسته روا دانستی
فلک آخر سرت آورد که حقت اینست

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>