هزینه برنامه ریزی نادرست در راه اندازی فست فود

هزینه برنامه ریزی نادرست در راه اندازی فست فود

به جرات می توان یکی از عواملی که باعث تعطیلی فست فود های تازه راه اندازی شده  می شود را هزینه برنامه ریزی نادرست در راه اندازی فست فودها دانست. با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاران خواهان کمترین سرمایه گذاری برای پروژه مطلوب خود می باشند، که این امر باعث بازگشت سریع نرخ بازگشت سرمایه می شود(IRR).

ولی این دیدگاه باعث بروز هزینه هایی چون :

  • دوباره کاری ها در تاسیسات،دکوراسیون
  • خرید تجهیزات نامناسب
  • است…

View On WordPress

Leave a Reply