همبرگر و سیب زمینی تنوری

همبرگر و سیب زمینی تنوری

همبرگر و سیب زمینی تنوری

 مهندس عباس حسینی 09126011937، راه اندازی فست فود، رستوران | همبرگر و سیب زمینی تنوری
همبرگر و سیب زمینی تنوری