همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده

همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده

همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده

 مهندس عباس حسینی 09126011937، راه اندازی فست فود، رستوران | همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده
همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده