پوکه معدنی البرز

پوکه معدنی البرز
توزیع انواع پوکه های معدنی: دانه بندی نخودی، بادامی، عدسی، تبریز، قروه و دماوند و پوکه صنعتی لیکا به قیمت تعاونی و بلوک لیکا.
موارد استفاده از پوکه معدنی:
– پوکه معدنی قابل استفاده درتولید و ساخت بتنی سبک مانند انواع بلوک های دیواری، تیغه ای، سقفی.
– استفاده از  پوکه معدنی در شیب بندی کف طبقه ساختمانی.
– در سبک سازی پروژه های ساختمانی و جهت مقاوم سازی پروژه های ساختمانی.
– کاربرد پوکه معدنی به عنوان پرکن در سطوح غیر هم سطح.
– ضرورت استفاده پوکه معدنی در امر ساختمانی به جهت جذب آب بسیار کم.
– پوکه معدنی محافظ و عایق خوبی جهت حفظ سازه مخصوصا تاسیسات می باشد.
– دارا بودن خاصیت عایقی پوکه معدنی (عایق صوتی و حرارتی).
– استفاده از پوکه معدنی در تصفیه آب.
– کاربری در ساخت و تولید پانل های ساختمانی در امر صنعتی سازی ساختمان.
– استفاده از پوکه معدنی در ایجاد پاسیو و آبنما.
– کاربرد پوکه معدنی در امر کشاورزی مانند گلخانه ها و سیفی کاری.
آدرس: خیابان دماوند، مقابل خیابان اتحاد، پلاک ١٨٤، انبار پوکه البرز.
تلفن: 021٧٧٣٢٨٦٥٥-021٧٧٣٢٧٧٨١
ایمیل: BahramAmiri.sh@Gmail.Com

Leave a Reply