کاری به محتوا و ذهن مریضش ندارم اما خدمت طراح محترم پایگاه عرض کنم Ctrl+Shift متن رو راست به چپ میکنه 😉 #حجاب
——
بس کن ای زاهد بی مایه که بس خدا خدا بکردی
همه را سیر از این خدای بیچاره بینوا بکردی
تو پریشانی و بیماری و به درد غم دچاری
همه را به درد خویش زخمی و مبتلا بکردی
چه حکایتی ست با تو که به صد رنگ درآیی
همه را به سوی کعبه بنمودی و خود ریا بکردی
چه دعایی؟ من از این حنای بی رنگ تو حاصلی ندیدم
که تو بیش از همه محتاج دعایی و مرا دعا بکردی
ندهم پند و نصیحتم مفرما
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>