کاهگل مصنوعي

کاهگل مصنوعي

  

  • کاهرنگ: رنگ کاهگل مصنوعي  پليمري، خميري است بر پايه رزينهاي سيليکون که کاملا ضدآب است. 
  • سيمکاه: ملات کاهگل مصنوعي مدرن، ملات پودري است برپايه سيمان با خواص آب بندي در سطح نانو.

 

ملات کاهگل مدرن (سيمکاه)

ملات پودري بر پايه سيمان و ذرات کاه طبيعي که داراي خواص چسبندگي و پر   کنندگي همچون کاهگل ميباشد علاوه بر اين ضدآب و بدون گرد و غبار است که   ميتواند جايگزين مناسبي براي ملات سيمگل سنتي و کاهگل باشد.

 

نانو کاهگل مصنوعي (کاهرنگ)

جايگزين عالي براي سيمگل و کاهگل سنتي است. نانو کاهگل ضدآب مصنوعي   (کاهرنگ) پس از خشک شدن ظاهري کاملا شبيه کاهگل طبيعي دارد اما با مزاياي   مواد پلميري که از بهترين مواد اوليه وارداتي و دوستدار محيط زيست تهيه   ميگردد.http://www.kah-gel.ir/

Leave a Reply