کتاب “جامعه‌شناسی عشق” در ۳۸۴ صفحه منتشر شد

به گزارش کتابونه ؛ این‌ کتاب‌ که به کارکردهای عشق و رابطه عشق و جامعه‌شناسی پرداخته در ۳۸۴ صفحه در انتشارات جامعه‌شناسان منتشر شده است.

طلوعی در مقدمه این کتاب با اشاره به آمار بالای طلاق و انواع جرم و مصرف اندک محصولات فرهنگی نظیر سینما، کنسرت و … این پرسش را به‌عنوان دغدغه اصلی این روزهای خودش و جامعه مطرح کرده است که آیا می‌شود دغدغه جامعه‌شناسی داشت و به سادگی از کنار این عددها گذشت؟

در این کتاب، عشق از منظر عرفانی – ادبی، از دو دیدگاه فلاسفه اسلامی، جامعه‌شناسان کلاسیک و جامعه‌شناسان انتقادی بررسی شده و به این مفهوم با توجه به نگاه فلاسفه یونان و روان‌شناسی اجتماعی در زمینه احساسات و جاذبه میان فردی، نظریه دیالوگ عاشقانه فروم، نظریه رنگ‌آمیزی عشق جان لی و نظریه کالایی شدن عشق باومن پرداخته شده است.

در فصل اول این کتاب به تعریف و ریشه‌شناسی واژه عشق، انواع و جایگاه آن در اسطوره‌ها و ادیان نگاهی گذرا شده است. در فصل دوم، با رویکرد ادبی – عرفانی به موضوع عشق پرداخته شده و این مبحث، به‌ویژه در شعر کلاسیک و آثار بزرگ‌ترین شاعران فارسی‌زبان و نیز از دیدگاه عرفان دنبال شده است، فصل سوم، دارای رویکرد فلسفی است و عشق را از منظر فلاسفه غرب و فیلسوفان اسلامی تبیین می‌کند. در فصل چهارم نیز ابتدا موضوع عشق با رویکردهای روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی تشریح شده و سپس رابطه جامعه‌شناسی عشق و جایگاه جامعه‌شناسی عشق در ایران بررسی شده است.

درمجموع، نتیجه آنچه در این کتاب با عنوان جامعه‌شناسی عشق آمده این است که اکثر مسائل اجتماعی از خانواده و بداخلاقی‌ها یا خودخواهی‌های مفرط و… نشئت می‌گیرد و اگر عشق، که نوعی دیگرخواهی است، در خانواده جاری شود، آستانه تحمل را ارتقا می‌دهد و جامعه را اخلاقی‌تر می‌کند چرا که با عشق می‌توان دیگری را بر خود ترجیح داد. او  همچنین تأکید می‌کند نگاه عالمانه به موضوع عشق از یک سو ما را از کلی‌گویی‌های بی‌پایان در این عرصه می‌رهاند و از سوی دیگر شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانیم برای بحران‌های پیش روی بشر پاسخی انسانی پیدا کنیم.

انتهای پیام

Leave a Reply