کتاب “درک زبان از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی” منتشر شد

به گزارش کتابونه؛ این کتاب در ۱۷۲ صفحه و ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۷۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

«درک زبان»، «برجستگی تدریجی، مفاهیم»، «روش‌های پژوهش در زمینه درک و برجستگی» و «زبان تمثیلی» فصل‌های مختلف این کتاب هستند.

در معرفی ناشر از کتاب آمده است:«یکی از مسائلی که همیشه ذهن بشر را درگیر خود کرده است، چگونگی درک و تولید زبان است، این‌که انسان چگونه می‌تواند زنجیره‌ای از آوا را درک کرده و در قبال آن، زنجیره‌ای دیگر تولید کند و این زنجیره‌ها موجب ایجاد ارتباطی بین اعضای جامعه و نیز تحول در جامعه می‌شود.

فرضیه برجستگی تدریجی که اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، بر این مبنا اسـتوار اسـت که اسـتفاده تمثیلی و تحت‌اللفظی زبان، توسـط برجسـتگی هدایت می‌شـود. معانی برجسـته (قراردادی، پربسامد، آشنا و نمونه اولیه) ابتدا توسط مغز پردازش می‌شـوند و از تأثیرات بافت زبانی، پیشی می‌گیرند. در فصل اول این کتاب، به درک زبان از دیدگاه‌های مختلف و متأخر پرداخته می‌شود و در انتها، فرضیه برجستگی که از جدیدترین نظریات در این حوزه است معرفی می‌شود.  فصل دوم کتاب به اهداف و پیش‌بینی‌ها و اصول کلی این نظریه پرداخته و دیدگاه‌های هم‌راستا با این نظریه درحوزه‌های دیگر زبان همچون ادبیات را معرفی می‌کند.

در فصل سوم، روش‌های مختلف پژوهش در فرضیه برجستگی تدریجی معرفی می‌شود و روش‌های قدیمی‌تر و روان‌شناختی تا روش‌های جدیدتر و مطمئن‌تری همچون روش‌های عصب شناسانه معرفی می‌شوند.

فصل آخرکتاب، به انواع مختلف عبارات تمثیلی که می‌توانند برای بررسـی فرضیه برجستگی تدریجی مورد استفاده قرار بگیرند پرداخته است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

 

Leave a Reply